ФАСАДИ

МЕБЛІ

ГОЛОВНА » Отримуй та накопичуй гарантовану знижку на ФАРБОВАНИЙ МДФ

Акція діє з 01-02-2015 до 01-04-2015

akciya1Замовляй фасади МДФ покриті плівкою ПВХ – отримуй та накопичуй гарантовану знижку на ФАРБОВАНИЙ МДФ!!!

Ваші нові можливості в нашій співпраці.

 

Офіційні правила акції (надалі - Правила)

1.Організатор акції

1.1 Організатором акції (далі – «Акція») є Торгова марка «СКАЙС»

2. Участь в Акції

2.1 Учасниками Акції можуть бути особи, які досягли віку 18 років, постійно проживають на території України і які виконали умови та правила цієї Акції (надалі – «Учасники Акції»).

3. Період проведення Акції

3.1 Період проведення Акції з 01 лютого 2015р. по 31 березня 2015р. включно (надалі «Період проведення акції»).

4. Умови участі в Акції

4.1 Для участі в Акції необхідно протягом періоду її проведення виконати наступне:

4.1.1 Здійснити придбання фасадів МДФ покритих плівкою ПВХ

4.1.2 Здійснити повний розрахунок за придбаний товар

4.1.3 Отримати Акційну винагороду – знижку на фарбований МДФ

4.2 Невиконання умови Акції, визначеної у п. 4.1 цих Правил, у визначений п. 3.1 цих Правил період позбавляє особу права на отримання Акційної винагороди.

5. Акційна винагорода

5.1. Акційна винагорода:

5.1.1 знижка на фарбований МДФ у розмірі 3 % від суми придбаних фасадів покритих плівкою ПВХ

6. Інші умови  

6.1. Термін проведення акції може бути змінений за рішенням Організатора акції, про що Учасників буде повідомлено шляхом розміщення інформації безпосередньо на сайті, або смс-розсилкою.

6.2. За виконання взятих на себе зобов’язань, відповідно до умов цих Правил, Організатор несе відповідальність перед Учасником Акції в межах вартості Акційної винагороди, яку має право отримати Учасник за умови виконання ним усіх умов участі у Акції.

6.3. Учасник не має права передати/поступитись Акційною винагородою третій особі.

6.4. Акційні винагороди можуть бути отримані Учасниками Акції, що отримали право на них тільки на умовах цих Правил.

6.5. Організатор Акції звільняється від будь-якої відповідальності щодо Акційних винагород після їхнього надання.

6.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

6.7. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Акційної винагороди. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6.8. Приймаючи участь в Акції, Учасник повністю погоджується з цими Правилами та зобов'язується їх виконувати. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на одержання Акційних винагород.

6.9. Організатор Акції не несе відповідальності за не виконання своїх зобов’язань згідно умов Акції у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

6.10. Ці умови розміщені на сайті www.skyes.com.ua, а також їх можна дізнатись за телефонами 096-309-62-53, (03657)2-39-81.

7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

7.1 Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет сайті www.skyes.com.ua; за телефонами 096-309-62-53,
(03657) 2-39-81.

7.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

Розробка сайту WebMagnit.com Скайс ТМ